Zoekopdracht verfijnen

Periode
select
select
select

Legende

 • Archief
 • Deelarchief
 • Reeks
 • Deelreeks
 • Bestanddeel
 • Afficheverzameling
 • Compactdiscverzameling
 • Filmverzameling
 • Fotoverzameling
 • Gedrukte collecties
 • Gelegenheidsdrukwerk
 • Audioverzameling
 • Handbibliotheek
 • Kaart- en planverzameling
 • Voorwerpenverzameling
Resultaten per pagina: 10 25 50 100
6423 beschrijvingen
Sorteer op datum | archief
Titel
Archiefnummer
  Locatie Periode

Briefwisseling betreffende verdeling van fietsbanden

BE SAB/STK/21/C.05/P.B./1808

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1941

Briefwisseling betreffende recuperatie van afvalstoffen

BE SAB/STK/21/C.05/P.B./1810

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1942

Stukken betreffende de oprichting en de liquidatie van Groot-brugge

BE SAB/STK/21/C.07/P.B./1824

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1946

Briefwisseling en politieverordeningen in verband met prostitutie, ontucht en publieke vrouwen in oorlogstijd

BE SAB/STK/21/C.03/P.B./1759

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1946

Briefwisseling onder meer betreffende vergoeding aan de gezinnen van krijgsgevangenen en lijsten

BE SAB/STK/21/C.02/P.B./1742

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1944

Briefwisseling en lijsten betreffende de terugkeer van krijgsgevangenen

BE SAB/STK/21/C.02/P.B./1743

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1944

Verordeningen en briefwisseling in verband met verkeer in de sperzone

BE SAB/STK/21/C.03/P.B./1757

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1942

Bewijsstukken bij de rekening.

BE SAB/DUD/B02/02/P.B./105

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1941

Stukken betreffende aanwerving en loopbaan van een tijdelijke beambte voor de dienst ravitaillering.

BE SAB/DUD/B01/06/P.B./72

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1947

Register van de uitgaande correspondentie

BE SAB/DUD/B01/04/P.B./39

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1950

Registers van de geboorten, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/DUD/B06/P.B./220

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1945

Bundel tewerksteling in Duitsland: circulaires, correspondentie, lijsten.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./488

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1945

Briefwisseling betreffende de openbare gezondheid.

BE SAB/DUD/B19/P.B./453

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1943

Dossiers betr. tijdelijk personeel

BE SAB/KOO/01/09/P.B./87

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1951

Bundel begrotingen en rekeningen van gemeente en armbestuur (vanaf 1926 Commissie van Openbare Onderstand) en kerkfabriek met enkele bewijsstukken

BE SAB/LIS/B02/02/P.B./152

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1941

Grootboek der ontvangsten; 1941-1942, 1945

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./203

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1945

Grootboek der uitgaven; 1941-1942, 1945

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./204

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1945

Grootboek der uitgaven; 1941-1942, 1945 (kladex.)

BE SAB/LIS/B02/03/P.B./205

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1945

Begrotingen en rekeningen met bewijsstukken

BE SAB/KOO/07/05/P.B./498

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1941

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./189

Archieven van de Stad Brugge 1941 - 1941

Akte van de verpachting van de hoeve Montpellier

BE SAB/STK/03/P.B./380

Archieven van de Stad Brugge 28/09/1942 - 28/09/1942

Register van uitgaande brieven

BE SAB/STK/01/F/P.B./72

Archieven van de Stad Brugge 26/10/1942 - 24/06/1948

Bewijsstukken .

BE SAB/STK/02/C/P.B./190

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Kohieren en begeleidende stukken betreffende de belasting op drijfkracht

BE SAB/STK/04/B.03/P.B./441

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1953

Formulieren van aangifte voor de belasting op de drijfkracht

BE SAB/STK/04/B.03/P.B./443

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1949

Dossiers over belasting op vertoningen en vermakelijkheden

BE SAB/STK/04/B.04/P.B./468

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1963

Grootboek van de gemeenteontvanger

BE SAB/STK/02/D/P.B./274

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Stukken per lichting geordend

BE SAB/STK/10/C/P.B./935

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1947

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/KOO/05/P.B./389

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 10/1942

Bundel kopieën van de begrotingen van armbestuur en COO

BE SAB/KOO/07/05/P.B./529

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Register van de geboorte, huwelijks- en overlijdensakten

BE SAB/LIS/B06/P.B./332

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1944

Briefwisseling en aanvragen (met foto's) en lijsten betreffende rijbewijzen.

BE SAB/DUD/B17/P.B./434

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1946

Briefwisseling en andere stukken mbt de Boerenwacht in Dudzele.

BE SAB/DUD/B21/02/P.B./489

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1943

Bundel dag- en kasboeken, met controles van de gemeentekas (fragmenten)

BE SAB/KOO/02/03/P.B./205

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1970

Dossier betreffende verbeteringswerken aan de Boschstraat: correspondentie, plan

BE SAB/LIS/B11/07/P.B./614

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Lijsten en briefwisseling in verband met verwijdering van (gewezen) Belgische beroepsmilitairen uit het kustgebied

BE SAB/STK/21/C.02/P.B./1746

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1944

Verslagen aan de militaire overheid en aan de arrondissementscommissaris

BE SAB/STK/21/C.01/P.B./1739

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1943

Briefwisseling met de hoofdcommisaris, politieverordeningen en -toelatingen

BE SAB/STK/21/C.07/P.B./1828

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1944

Briefwisseling en statistieken In verband met oorlogsschade en luchtaanvallen

BE SAB/STK/21/C.07/P.B./1830

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Omzendbrief betreffende hulppolitie

BE SAB/STK/17/B/P.B./1522

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Lijst van in Duitsland tewerkgestelde arbeiders

BE SAB/STK/21/C.04/P.B./1796

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Briefwisseling betreffende de Duitse Werbestelle

BE SAB/STK/21/C.04/P.B./1797

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1944

Inventaris van het archief van de COO

BE SAB/LIS/B08/01/P.B./413

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Stukken betreffende verbeteringen aan de Asschestraat

BE SAB/LIS/B11/08/P.B./624

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Stukken betreffende bestrating van het kerkplein

BE SAB/LIS/B11/08/P.B./625

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Document (aangifte) van rode koorts

BE SAB/LIS/B19/P.B./892

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1948

Bundel aangiften van roodvonk

BE SAB/LIS/B19/P.B./893

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1948

Bundel persberichten opgesteld in opdracht van de burgermeester

BE SAB/LIS/B21/05/P.B./993

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Lijst betreffende cultureel verenigingsleven tot 1940 (lijst opgemaakt in 1942)

BE SAB/LIS/B20/04/P.B./928

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1942

Briefwisseling en lijsten betreffende gedeporteerden en werkweigeraars; 1942, 1944-1947, 1949, 1951, 1953-1956

BE SAB/LIS/B21/08/P.B./1009

Archieven van de Stad Brugge 1942 - 1956
Resultaten per pagina: 10 25 50 100

Vragen over Probat?

Contacteer de Provinciale Archiefdienst:

[email protected]

© 2009 Provincie West-Vlaanderen  |  Legal Disclaimer  Erkend Cultureel Archief