Recent verwierf het Stadsarchief Tielt een archiefbestand, gevormd door de Tieltse kunstenaar Maurice Vander Meeren (1903-1983). Daarnaast kocht het Lokaal Bestuur Tielt een aantal kunstobjecten aan uit zijn vroegere atelier in de Dwangstraat.

De schenking bevat heel wat documenten omtrent de veelzijdige kunstproductie van Maurice Vander Meeren. De beeldhouwer, tekenaar en schilder heeft in het Tieltse heel wat sporen nagelaten. Hij werkte voor diverse opdrachtgevers.

Vander Meeren is het meest gekend voor zijn monumentaal religieus beeldhouwwerk, o.a. voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Tielt. Hij tekende evengoed heel wat ontwerpen voor vlaggen en schilderde diverse landschappen. Zijn voorliefde voor het figuratieve komt terug in veel Tieltse interieurs. Hij tekende niet alleen de volledige ontwerpen, maar voorzag ook meubels van symbolische ornamenten. Zijn tekeningen vormden de basis van bedrijfslogo’s en tijdschriften in de regio.

Tegelijkertijd speelde Vander Meeren een voorname rol in het Tieltse culturele leven door zijn bijdrage aan diverse feestelijkheden en zijn rol als directeur van de Stedelijke Tekenschool (later Stedelijke Kunstacademie). Als voorzitter van het Versieringscomité vanaf 1959 stond hij mee aan de wieg van de Tieltse Europafeesten. Bij diverse stoeten nam hij een coördinerende rol op. In zijn atelier in de Dwangstraat organiseerde hij ten slotte geregeld tentoonstellingen van eigen werk of van bevriende kunstenaars.

Maurice Vander Meeren trok zich vaak met zijn gezin terug in zijn buitenverblijf in Koksijde. Zijn voorliefde voor de zee is gedocumenteerd in een aantal archiefstukken, bewaard door het Gemeentearchief Koksijde.

Bekijk hier de inventaris van de stukken bewaard in het Stadsarchief Tielt.

Bekijk hier de inventaris van de stukken bewaard in het Gemeentearchief Koksijde.

Hannes Vanhauwaert, archivaris Lokaal Bestuur Tielt