Private Archieven van de Provincie West-Vlaanderen

Einddatum
Heden
Eeuw
19-20
Aantekeningen
Zie voor meer informatie: http://www.west-vlaanderen.be/archiefdienst.
Beschrijvingseenheid
104 m
Archiefvormer
Diverse
Verwerving
Geregeld wordt door privépersonen of door andere archiefinstellingen zonder bewaarplaats of met plaatsgebrek gevraagd om bestanden van privaatrechtelijke oorsprong in het Provinciaal Archiefgebouw op te nemen. Voor zover het aangebodene enige band heeft met de reeds aanwezige archiefreeksen wordt door op ingegaan. Bij elke overname wordt een contract van schenking of van permanente bruikleen afgesloten tussen de schenker(s) of de bewaargever(s) en de Provincieraad of de Deputatie.
Taal en schrift
Nederlands en Frans.
Beschrijvingsniveau
Archief
Laatst aangepast op
30-04-2021 om 14:10
13451 beschrijvingen in deze collectie
ReferentieBE PAWV PA