Archieven van de Stad Tielt

Begindatum
01-12-1366
Eeuw
14-21
Beschrijvingseenheid
x km
Archiefvormer
Stadsbestuur Tielt
Verwerving
Het Stadsarchief werd lange tijd gevormd en bewaard in de Hallentoren (en het aanpalende schepenhuis) en vanaf het einde van de negentiende eeuw in het nieuwe stadhuis op de markt. Na de gemeentefusies van 1976 werden de archieven van de voormalige deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle overgenomen. In 2009 werden de archieven gefaseerd in een nieuwe archiefbewaarplaats ondergebracht, in een zijvleugel van het vernieuwde stadhuis.
Geschiedenis van het archief
Het archief werd voor het eerst en zeer summier geïnventariseerd op het einde van de negentiende eeuw door stadsarchivaris Desire De Somviele. In de jaren 1950 werd het Oud Archief Tielt volledig geïnventariseerd door Antoon Wyffels, die ook het merendeel van het archief tussen de Franse Revolutie en de Tweede Wereldoolog inventariseerde in het zogenaamde Modern Archief Tielt in de jaren 1970. Ook het archief van Schuiferskapelle werd reeds quasi volledig geïnventariseerd door Johan Buyck. Sinds 2009 worden de archiefblokken toegankelijker gemaakt, door beschrijvingen in Probat.
Institutionele geschiedenis / biografie
Het Stadsbestuur Tielt werd de jure opgericht bij de bestuurlijke hervormingen na de Franse Revolutie, ter vervanging van de vele organen en instellingen uit het Ancien Régime. Het stadsbestuur had vooral een administratieve rol, hoewel de opeenvolgende crisissen het bestuur ook een economische en sociale rol opdrongen. De industrialisatie en de verstedelijking lagen aan de basis van uitgebreide technische bevoegdheden. Vanaf de fusies in 1976 speelde de stad ook steeds meer een belangrijke rol in het vrijetijdsbeleid (sport, jeugd, cultuur, enz.).
Beschrijvingsniveau
Archief
Laatst aangepast op
23-03-2017 om 16:41
30810 beschrijvingen in deze collectie
ArchiefdienstTielt
ReferentieBE SAT