Archieven van het OCMW Tielt

Begindatum
01-01-1710
Einddatum
31-12-1977
Eeuw
18-20
Beschrijvingseenheid
x km
Archiefvormer
OCMW Tielt
Verwerving
De archieven van de rechtsvoorgangers van het OCMW werden bij de oprichting van het Stadsarchief door de Gemeenteraad van Tielt in zitting van 3 september 2009 in bruikleen genomen. Deze inbewaargeving was eerder goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Tielt op 26 augustus 2009.
Geschiedenis van het archief
De archieven van de rechtsvoorgangers van het OCMW waren na de gemeentefusies decimaal geklasseerd. Na de inbewaargeving aan het Stadsarchief, werden ze in 2009-2012 geïnventariseerd in Probat.
Institutionele geschiedenis / biografie
Armenzorg behoorde in Ancien Régime in eerste instantie tot de kerkelijke taken. Met de oprichting van een weeshuis voor meisjes en arme weduwen in de achttiende eeuw, kwam ook een burgerlijk initiatief om in de ergste noden te voorzien. Na de Franse Revolutie werd in elke gemeente verplicht een Bureel van Weldadigheid opgericht, dat de hulpverlening ten huize verzorgde. Tegelijk kwam er wettelijk ook een opsplitsing met de Commissie voor Burgerlijke Godshuizen, waar hulpverlening in een weeshuis of godshuis gebeurde. In 1925 maakte de oprichting van een Commissie van Openbare Onderstand die opsplitsing ongedaan. In 1976-1977 werden alle Commissies van Openbare Onderstand van alle gewezen deelgemeenten omgevormd tot het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
Beschrijvingsniveau
Archief
Laatst aangepast op
27-08-2012 om 12:01
1911 beschrijvingen in deze collectie
ArchiefdienstTielt
ReferentieBE OCMWT