De deelnemende archiefinstellingen streven ernaar de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in het Provinciaal Archiefnetwerk Probat te respecteren.

De auteursrechten op en het eigendom van de beelden liggen bij de verschillende deelnemende archiefinstellingen.

Indien u meent dat één van de deelnemende archiefinstellingen ongewild het auteursrecht van een fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou hebben geschonden, contacteer dan de desbetreffende archiefinstelling zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Indien u meent dat één van de deelnemende archiefinstellingen ongewild het portretrecht heeft geschonden, contacteer dan de desbetreffende archiefinstelling zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Bij elk gebruik van een beeld uit het Provinciaal Archiefnetwerk Probat moet de toestemming verkregen worden van de archiefinstelling die het origineel beheert en moet de herkomst vermeld worden.