Drie eeuwen lang vormde de rijke familie van Zantvoorde één van de notabele clans binnen de Tieltse stadsgeschiedenis. Afkomstig uit Roeselare, waar ze het leengoed Ten Bruwaen bezaten, en na omzwervingen in het protestantse Nederland, dook de vooraanstaande familie van het begin van de zeventiende eeuw op in Tielt. In hun stamreeks staan vanaf 1600 talrijke functies van Tielts griffier, baljuw, schepen, burgemeester, enz. geboekstaafd. Eén van de laatste Tieltse nazaten, Maximiliaan van Zantvoorde (1781-1855) stichtte zelfs de allereerste textielfabriek in de stad. Die katoenweverij leeft vandaag enkel nog door in de straatnaam van Zantvoordestraat, die de Hoogstraat met de Europalaan (vroeger nog Fabriekstraat) verbindt.

Hun neoclassicistische familiehuis in de Hoogstraat wordt vandaag bewoond door advocaat Paul Bekaert, die het pand niet alleen in ere houdt, maar ook de familiegeschiedenis nauwgezet bestudeert. Enkele jaren geleden kwam hij in het bezit van een stukje familiearchief, dat hij dit voorjaar aan het Stadsarchief Tielt schonk. De stukken werden een eeuw geleden her en der verzameld om een rechtsvordering in te laten leiden. François van Zantvoorde (1853-1934) wou toen namelijk de adellijke afkomst van zijn familietak bewijzen en de schrijfwijze van de familienaam - met een kleine v - laten verankeren.

De 83 archiefbestanddelen zijn daarom een amalgaam van zestiende-eeuwse perkamenten akten omtrent het leengoed Ten Bruwaen tot diverse stamboomnota’s. Er zijn ook heel wat zeventiende-en achttiende-eeuwse akten, brieven en vonnissen bewaard, die opgesteld werden vanuit de diverse ambten die de telgen van van Zantvoorde in Tielt uitoefenden. Heel wat van de documenten en hun transcripten zijn digitaal raadpleegbaar via Probat, onder de private deelarchieven van het Stadsarchief.

Bekijk hier de inventaris van het familiearchief van Zantvoorde.

Hannes Vanhauwaert, archivaris Lokaal Bestuur Tielt