Je kan een archief op verschillende niveaus beschrijven.

De meest gedetailleerde niveaus zijn: bestanddeel, stuk en nadere toegang.

Een bestanddeel: “Een geordende eenheid van documenten, bij elkaar gebracht omdat ze betrekking hebben op een zelfde onderwerp, activiteit of handeling”. Bijvoorbeeld: een dossier.

De stukken worden stuk per stuk beschreven en zijn opgedeeld in verschillende types, nl.:

- Afficheverzameling

- Compactdiscverzameling

- Filmverzameling

- Fotoverzameling

- Gedrukte collecties

- Gelegenheidsdrukwerk

- Audioverzameling

- Handbibliotheek

- Kaart- en planverzameling

- Voorwerpenverzameling

Nadere toegang: “Verzamelnaam voor alle hulpmiddelen waarmee een aantal gelijksoortige archiefbestanddelen worden ontsloten”. Bijvoorbeeld: akten, milieuvergunningen, bouwvergunningen, omgevingsvergunningen, sociale dossiers.