De toegang op een groot deel van het archief van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen Brugge is sinds kort doorzoekbaar via Probat.

Deze toegang is van groot belang voor de studie van verschillende aspecten van de Brugse geschiedenis, meer bepaald vanaf het einde van de 18de tot in de 20ste eeuw. Deze toegang dateert al van 2002 (met herwerking in 2015) en is van de hand van Siegfried Aneca.

De Commissie van Burgerlijke Godshuizen (CBG) is een voorloper van het huidige OCMW/Mintus. Het kwam er vanaf de Franse periode, samen met het Bureel van Weldadigheid (BvW), als opvolger van de vroegere gods- en gasthuizen. De voornaamste taak van de Commissie, net zoals van het Bureel, was ondersteuning van armen. Vanaf 1925 gingen zowel het BvW als de CBG op in de Commissie van Openbare Onderstand (COO). In 1976 werd dit dan het OCMW.

Het archief bestaat ruim 5.292 nummers en heeft een bijzonder rijke inhoud. Er zijn onder meer documenten die betrekking hebben op de aanleg van de eerste autosnelweg, de eerste spoorwegen en de bouw van het Brugse treinstation. Ook de renovatiewerken aan de verschillende godshuizen, het begijnhof, het Sint-Janshospitaal, de Potterie en verschillende andere gebouwen passeren de revue. En wat dacht je van de originele tekeningen van neogotisch architect Louis Delacenserie?

Ook het verhaal van de ontwikkeling en verkaveling van de Brugse rand is aan de hand van verschillende kaarten en plannen te reconstrueren. En het gaat nog veel verder dan dat. De Commissie bezat heel veel gronden en andere eigendommen in de ruime regio, tot zelfs in het Waalse La C├ędrogne en Brazili├ź toe.
Interessant zijn eveneens de dossiers over de oorlogsschade aan goederen binnen en buiten Brugge. En dan zijn er nog de archiefstukken over bijvoorbeeld de oprichting van de sanatoria van Sijsele en Sint-Kruis. Te veel om allemaal op te noemen.

Nog dit: het betreft hier enkel het beheer van de eigendommen van de Commissie. Om het andere archief te raadplegen contacteer je ons best via [email protected].

Bekijk hier de inventaris van de Commissie Burgerlijke Godshuizen Brugge.

Dieter Viaene, erfgoedarchivaris Stad Brugge