Je kan de West-Vlaamse militieregisters van thuis uit raadplegen.

Om een specifiek persoon terug te vinden, heb je wel enkele gegevens nodig. Er is namelijk geen index of namenlijst.

Volgende gegevens heb je nodig: geboortedatum en geboorteplaats of beter nog woonplaats op het ogenblik dat de persoon 19 jaar (militieregisters t.e.m. 1847) of 20 jaar (militieregisters vanaf 1849) oud was.

In de periode 1915-1918 werden geen militieregisters opgemaakt. Dat gebeurde pas achteraf, in 1919. Voor ingeschrevenen van de militiejaren 1914 (gedeeltelijk, namelijk na het uitbreken van de oorlog), 1915, 1916, 1917 en 1918 moet dus gezocht worden in de registers van 1919.

Raadpleeg hier de militieregisters.