Sint-Lodewijkscollege

Bestaansperiode1834-Heden
<p>Het Sint-Lodewijkscollege, opgericht in 1834, is het oudste bisschoppelijk college in Brugge. Het is meteen ook één van de oudste scholen voor voortgezet onderwijs in de stad. Door zijn inplanting, lot 1972 in de historische binnenstad en sindsdien aan de rand van de stad op het grondgebied van de voormalige gemeente Sint-Andries, en vooral door zijn honderden oud-leerlingen heeft het college een belangrijke stempel gedrukt op het maatschappelijk leven in Brugge gedurende de negentiende en de twintigste eeuw. In het college bestond steeds een grote belangstelling voor de geschiedenis van de eigen instelling. Dit sterke historisch besef uitte zich onder meer door de publicatie van jubileumuitgaven met betrekking tot de geschiedenis van het college. De laatste dergelijke publicatie verscheen één jaar na het eigenlijke 150-jarige jubileum: J. Geldhof. ‘150 jaar Sint-Lodewijkscollege te Brugge’. Brugge, uitgever Sint-Lodewijkscollege, 1986, 380 bladzijden, met talrijke foto's en illustraties. Jozef Geldhof (1925-1989), van eind 1950 tot 1966 subregent en leraar in het college en sindsdien pastoor van Meetkerke, kon daarvoor gedurende lange tijd beschikken over het archief van het college, dat hij overigens ook zelf met eigen middelen heeft aangevuld</p>
ArchiefdienstBrugge
Archief
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> cc47eceb75acc99434c566ff59462a2cbf57e50e